Doorverwijzen 
naar Speelgoedbank Amsterdam

 

Bij Speelgoedbank Amsterdam kunnen gezinnen met een pas van Voedselbank Amsterdam zich inschrijven. We realiseren ons echter dat er ook kinderen opgroeien in armoede  terwijl de ouders / verzorgers deze pas niet hebben. Ook deze kinderen willen we graag helpen. 

Omdat wij zelf geen screening uitvoeren hebben we daarbij de hulp van andere organisaties en instanties nodig.


Kent u vanuit uw beroep / organisatie kinderen waarvan u weet dat zij behoefte hebben aan de hulp van Speelgoedbank Amsterdam en kunt u hiervan een goede professionele inschatting maken?  

Dan kunt u in overleg met Speelgoedbank Amsterdam als doorverwijzer optreden en kunnen we deze kinderen samen helpen.

Het gaat hierbij om kinderen:
- die opgroeien in armoede
- in de leeftijd 0 tot 10 jaar
- wonend in of om Amsterdam
- waarvan het inkomens niveau van de ouders vergelijkbaar is met het niveau van Voedselbank

Neem gerust contact met ons op.